Renty PO WYPADKU, RENTA POWYPADKOWA

RENTA POWYPADKOWA

  • Czy doznałeś obrażeń w wyniku wypadku drogowego, wypadku w miejscu pracy lub wypadku na terenie gospodarstwa rolnego?
  • Czy masz obecnie ograniczoną zdolność do pracy lub całkowicie utraciłeś zdolność do wykonywania swoich obowiązków zawodowych?
  • Czy obecnie potrzebujesz wsparcia opieki lub rehabilitacji?
  • Czy Twoja sytuacja znacząco się pogorszyła?

Jeśli Twoja odpowiedź na powyższe pytania brzmi „tak”, istnieje duże prawdopodobieństwo, że możemy pomóc Ci w uzyskaniu renty powypadkowej.

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację oraz dokumenty

01.

To również odnosi się do osób, które doznały mniejszych obrażeń, ale mają trudności z wykonywaniem prac domowych wymagających większego wysiłku fizycznego, w kontekście rent powypadkowych, rent inwalidzkich oraz kapitalizacji rent.

02.

Kapitalizacja renty umożliwia przekształcenie okresowych wypłat świadczeń na jednorazowe odszkodowanie.

03.

Waloryzacja renty jest procesem, który ma na celu dostosowanie wysokości przyznanych świadczeń do obecnych realiów, zwłaszcza w przypadku rent przyznanych wiele lat temu.

PARTNERZY KANCELARII EUROKASS.pl
Fundacja Votum logo partner
#Eksperci w pomaganiu - RENTA WYPADKOWA

01. Renta powypadkowa – dla kogo?

Osoby uprawnione do świadczeń rentowych, w tym renty wypadkowej, to osoby, które na skutek wypadku doznały obrażeń ciała i jednocześnie utraciły całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej (renta z tytułu niezdolności do pracy) lub jeżeli zwiększyły się ich potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość (renta z tytułu zwiększonych potrzeb).

Renta wypadkowa jest szczególnym rodzajem odszkodowania po wypadku, które jest wypłacane cyklicznie aż do momentu, kiedy występują podstawy do jej wypłacania. Jej zadaniem jest zadośćuczynienie strat powstałych na skutek wypadku – utraconych możliwości zarobkowych czy kosztów opieki i leczenia.

Odtwórz wideo
ponad 15 lat doświadczenia

Czy masz świadomość, w jakich sytuacjach Ty lub bliska Ci osoba moglibyście być uprawnieni do otrzymania renty po wypadku?

  • Czy doznałeś obrażeń w wyniku wypadku drogowego, wypadku w miejscu pracy lub wypadku na terenie gospodarstwa rolnego?
  • Czy masz obecnie ograniczoną zdolność do pracy lub całkowicie utraciłeś zdolność do wykonywania swoich obowiązków zawodowych?
  • Czy obecnie potrzebujesz wsparcia opieki lub rehabilitacji?
  • Czy Twoja sytuacja znacząco się pogorszyła?

Gdy odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania najprawdopodobniej możemy Ci pomóc w uzyskaniu renty powypadkowej.

Ważna informacja: renta wypadkowa nie jest ograniczona tylko do osób, które stały się całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji w wyniku wypadku. Przysługuje ona wszystkim poszkodowanym, którzy ze względu na powypadkowe dolegliwości nie są w stanie samodzielnie wykonywać codziennych czynności. Świadczenie obejmuje również osoby, które doznały mniejszych obrażeń, ale mają trudności z wykonywaniem bardziej wymagających prac domowych, takich jak przynoszenie drewna opałowego czy cięższe zakupy. W takich przypadkach, podobnie jak u osób całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji, konieczna jest pomoc i opieka, różniące się jedynie ich zakresem. Rentę wypadkową można otrzymać w celu zrekompensowania strat powstałych w wyniku wypadku oraz pokrycia kosztów opieki, rehabilitacji i innych potrzeb związanych z dolegliwościami powypadkowymi.

Kobieta na wózku renta powypadkowa kapitalizacja rent renta powypadkowa renta po wypadku eurokass bielsko biała
szansa na twoje nowe życie

02. Kapitalizacja renty

Kapitalizacja renty daje poszkodowanej osobie możliwość zamiany regularnych wypłat świadczeń na jednorazowe odszkodowanie. Aby skorzystać z tej opcji, konieczne jest podanie uzasadnionego powodu, który przemawia za zrezygnowaniem z dalszych okresowych wypłat na rzecz jednej, większej kwoty odszkodowania.

Ważne jest pamiętanie, że ustalenie odpowiedniej wysokości jednorazowej wypłaty w ramach kapitalizacji renty nie jest zadaniem łatwym. Nie sprowadza się ono jedynie do matematycznego iloczynu wysokości obecnej renty i przyjętej ilości lat. Dlatego w tym zakresie warto skorzystać z usług ekspertów Eurokass – profesjonalnego pełnomocnika, który w sposób kompetentny przeprowadzi negocjacje z ubezpieczycielem. Uwzględni wszystkie okoliczności sytuacji powypadkowej poszkodowanego i zmieniających się wskaźników ekonomicznych. A przede wszystkim oceni, czy dotychczas przyznana renta powinna być najpierw zwaloryzowana, a dopiero potem skapitalizowana. Kapitalizacja renty pozwoli poszkodowanej osobie na zamianę cyklicznych wypłat na jednorazowe odszkodowanie, uwzględniające wszystkie istotne czynniki.

inflacja rośnie i renta też

03. Waloryzacja renty

Waloryzacja rent najczęściej jest kojarzona z emeryturami i rentami przyznawanymi przez ZUS. W przypadku świadczeń rentowych przyznawanych przez zakłady ubezpieczeń osobom poszkodowanym w wypadkach, kwestia wygląda nieco inaczej. Waloryzacja w tym kontekście oznacza dostosowanie wysokości świadczeń do aktualnych warunków i wskaźników ekonomicznych, zapewniając tym samym ich adekwatność wobec bieżących realiów.

Poszkodowani otrzymujący rentę wypadkową mają prawo do waloryzacji swoich świadczeń! W przypadku rent przyznanych wiele lat temu, wysokość renty nie jest adekwatna do obecnych realiów. W odróżnieniu od świadczeń wypłacanych przez ZUS, które posiadają ustalone ustawowo wskaźniki waloryzacji, w przypadku tego rodzaju rent brak takich przepisów. Dlatego konieczne jest skorzystanie z innych kryteriów oraz wiedzy doświadczonych ekspertów, którzy pomogą odpowiednio dostosować wysokość renty do aktualnych warunków i wskaźników ekonomicznych.

Specjalista Radzi Przy okazji waloryzacji, czyli innymi słowy podwyższenia renty, należy wspomnieć, że wyrównania renty wstecz możemy domagać się za ostatnie kilka lat.

POMOC KANCELARII EUROKASS BIELSKO-BIAŁA

Co zapewniamy?

Jeśli masz wątpliwości co do możliwości waloryzacji lub kapitalizacji Twojej renty oraz jak skutecznie przeprowadzić ten proces i go uzyskać,

Nasi doświadczeni eksperci dokonają weryfikacji aktualnej wysokości wypłacanej renty na podstawie dostarczonych dokumentów. Zbadają, czy istnieje możliwość podniesienia otrzymanej renty, aby zapewnić Ci adekwatne świadczenie zgodne z Twoimi potrzebami.

Aby skutecznie dochodzić swoich praw, istotne jest przedstawienie pełnej i kompleksowej dokumentacji. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów jest kluczowe w celu skutecznego reprezentowania swoich interesów i zapewnienia solidnej podstawy dla roszczeń.

W Twoim imieniu podejmujemy negocjacje z ubezpieczycielem wypłacającym rentę, dążąc do uzyskania jak najwyższej możliwej kwoty waloryzacji lub kapitalizacji. Naszym celem jest maksymalne zabezpieczenie Twoich interesów i uzyskanie sprawiedliwego świadczenia, zgodnego z Twoimi potrzebami.