Renty POWYPADKOWE, Renty inwalidzkie, KAPITALIZACJA RENT

RENTA POWYPADKOWA

  • Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy lub gospodarstwie rolnym?
  • Częściowo lub całkowicie utraciłeś zdolność do pracy?
  • Wymagasz opieki lub/i rehabilitacji?
  • Twoja sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu?

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania najprawdopodobniej możemy Ci pomóc w uzyskaniu renty powypadkowej.

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację oraz dokumenty

01.

Dotyczy to również osób lżej poszkodowanych, którzy mają problem z wykonywaniem cięższych prac domowych.

02.

Możliwość zamiany cyklicznie przyznawanych świadczeń na jednorazowe odszkodowanie.

03.

Przy świadczeniach przyznanych wiele lat temu, wysokość renty nie odpowiada obecnym realiom..

PARTNERZY KANCELARII EUROKASS.pl
Fundacja Votum logo partner
#Eksperci w pomaganiu - RENTA WYPADKOWA

01. Renta powypadkowa – dla kogo?

Świadczenia rentowe należą się osobom, które na skutek wypadku doznały obrażeń ciała i jednocześnie utraciły całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej (renta z tytułu niezdolności do pracy) lub jeżeli zwiększyły się ich potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość (renta z tytułu zwiększonych potrzeb).

Renta jest szczególnym rodzajem odszkodowania po wypadku, które wypłacane jest cyklicznie aż do momentu, kiedy występują podstawy do jej wypłacania. Jej zadaniem jest zadośćuczynienie strat powstałych na skutek wypadku – utraconych możliwości zarobkowych czy kosztów opieki i leczenia.

Odtwórz wideo
ponad 15 lat doświadczenia

Czy wiesz Kiedy Tobie lub bliskiej Ci osobie należy się renta?

  • Czy zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy lub gospodarstwie rolnym?
  • Czy częściowo lub całkowicie utraciłeś zdolność do pracy?
  • Czy wymagasz opieki lub/i rehabilitacji?
  • Czy woja sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu?

Gdy odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania najprawdopodobniej możemy Ci pomóc w uzyskaniu renty powypadkowej.

Ważna informacja – renta po wypadku nie dotyczy tylko osób, które na skutek wypadku stały się niezdolne do samodzielnej egzystencji. Świadczenie przysługuje wszystkim poszkodowanym, którzy na skutek dolegliwości powypadkowych nie są w stanie samodzielnie wykonywać codziennych czynności. Świadczenie dotyczy również osób lżej poszkodowanych, którzy mają problem z wykonywaniem cięższych prac domowych (np. przynoszenie opału czy cięższe zakupy). W takich sytuacjach, podobnie jak i w przypadku osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji występuje konieczność sprawowania pomocy i opieki, inny będzie jedynie jej wymiar.

Kobieta na wózku renta powypadkowa kapitalizacja rent
szansa na twoje nowe życie

02. Kapitalizacja renty

Kapitalizacja renty stwarza przed osobą poszkodowaną możliwość zamiany cyklicznie przyznawanych świadczeń na jednorazowe odszkodowanie. Aby móc ją uzyskać należy podać ważny powód, który uzasadnia zrzeczenie się dalszych wypłat okresowych na rzecz jednej, dużej kwoty odszkodowania.

Ważne aby pamiętać, iż ustalenie odpowiedniej wysokości jednorazowej wypłaty nie jest czynnością łatwą, a tym bardziej nie sprowadza się jedynie do matematycznego iloczynu wysokości obecnej renty i przyjętej ilości lat. Dlatego w tym zakresie warto skorzystać z usług ekspertów Eurokass – profesjonalnego pełnomocnika, który w sposób kompetentny przeprowadzi negocjacje z ubezpieczycielem. Uwzględni wszystkie okoliczności sytuacji powypadkowej poszkodowanego i zmieniających się wskaźników ekonomicznych. A przede wszystkim oceni, czy dotychczas przyznana renta powinna być najpierw zwaloryzowana, a dopiero potem skapitalizowana.

inflacja rośnie i renta też

03. Waloryzacja renty

Waloryzacja najczęściej kojarzy się z rentami i emeryturami przyznawanymi przez ZUS. W tym samym kontekście oznacza podwyżkę. Nieco inaczej sprawa się ma w kwestii świadczeń rentowych, przyznawanych przez zakłady ubezpieczeń osobom poszkodowanym w wypadkach.

Poszkodowani otrzymujący rentę wypadkową  mają prawo do waloryzacji ! Przy świadczeniach przyznanych wiele lat temu, wysokość renty nie odpowiada obecnym realiom. W odniesieniu do tego rodzaju rent, nie ma ustalonych ustawowo wskaźników, jak w przypadku świadczeń wypłacanych przez ZUS. Konieczne jest zatem skorzystanie z innych kryteriów i wiedzy doświadczonych ekspertów.

Specjalista Radzi Przy okazji waloryzacji, czyli innymi słowy podwyższenia renty, należy wspomnieć, że wyrównania renty wstecz możemy domagać się za ostatnie kilka lat.

POMOC KANCELARII EUROKASS

Co zapewniamy?

Jeśli nie jesteś pewien, czy waloryzacja/kapitalizacja Twojej renty jest możliwa i w jaki sposób sprawnie ją przeprowadzić i uzyskać:

Weryfikacje aktualnej wysokości wypłacanej renty. Doświadczeni eksperci sprawdzą, czy możliwe jest podniesienie otrzymanej renty na podstawie udostępnionych dokumentów.

Aby skutecznie dochodzić swych praw należy przedstawić całą kompletną dokumentacje.

W Twoim imieniu prowadzimy negocjacje z ubezpieczycielem wypłacającym rentę, aby uzyskać maksymalną możliwą kwotę waloryzacji/kapitalizacji.