Renta Powypadkowa

KANCELARIA EUROKASS BIELSKO BIAŁA

Renta Powypadkowa

  • Czy doznałeś obrażeń w wyniku wypadku drogowego, wypadku w miejscu pracy lub wypadku na terenie gospodarstwa rolnego?
  • Czy masz obecnie ograniczoną zdolność do pracy lub całkowicie utraciłeś zdolność do wykonywania swoich obowiązków zawodowych?
  • Czy obecnie potrzebujesz wsparcia opieki lub rehabilitacji?
  • Czy Twoja sytuacja znacząco się pogorszyła?

Jeśli Twoja odpowiedź na powyższe pytania brzmi „tak”, istnieje duże prawdopodobieństwo, że możemy pomóc Ci w uzyskaniu renty powypadkowej.

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację oraz dokumenty

PARTNERZY KANCELARII EUROKASS.pl
Fundacja Votum logo partner
#Eksperci w pomaganiu

Renta powypadkowa – dla kogo?

Osoby uprawnione do świadczeń rentowych, w tym renty wypadkowej, to osoby, które na skutek wypadku doznały obrażeń ciała i jednocześnie utraciły całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej (renta z tytułu niezdolności do pracy) lub jeżeli zwiększyły się ich potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość (renta z tytułu zwiększonych potrzeb).

Renta wypadkowa jest szczególnym rodzajem odszkodowania po wypadku, które jest wypłacane cyklicznie aż do momentu, kiedy występują podstawy do jej wypłacania. Jej zadaniem jest zadośćuczynienie strat powstałych na skutek wypadku – utraconych możliwości zarobkowych czy kosztów opieki i leczenia.

Odtwórz wideo
ponad 15 lat doświadczenia

Czy wiesz Kiedy Tobie lub bliskiej Ci osobie należy się renta?

  • Czy zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy lub gospodarstwie rolnym?
  • Czy częściowo lub całkowicie utraciłeś zdolność do pracy?
  • Czy wymagasz opieki lub/i rehabilitacji?
  • Czy woja sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu?

Gdy odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania najprawdopodobniej możemy Ci pomóc w uzyskaniu renty powypadkowej.

Ważna informacja – renta po wypadku nie dotyczy tylko osób, które na skutek wypadku stały się niezdolne do samodzielnej egzystencji. Świadczenie przysługuje wszystkim poszkodowanym, którzy na skutek dolegliwości powypadkowych nie są w stanie samodzielnie wykonywać codziennych czynności. Świadczenie dotyczy również osób lżej poszkodowanych, którzy mają problem z wykonywaniem cięższych prac domowych (np. przynoszenie opału czy cięższe zakupy). W takich sytuacjach, podobnie jak i w przypadku osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji występuje konieczność sprawowania pomocy i opieki, inny będzie jedynie jej wymiar.

POMOC KANCELARII EUROKASS BIELSKO-BIAŁA

Co zapewniamy?

Jeśli masz wątpliwości co do możliwości waloryzacji lub kapitalizacji Twojej renty oraz jak skutecznie przeprowadzić ten proces i go uzyskać,

Nasi doświadczeni eksperci dokonają weryfikacji aktualnej wysokości wypłacanej renty na podstawie dostarczonych dokumentów. Zbadają, czy istnieje możliwość podniesienia otrzymanej renty, aby zapewnić Ci adekwatne świadczenie zgodne z Twoimi potrzebami.

Aby skutecznie dochodzić swoich praw, istotne jest przedstawienie pełnej i kompleksowej dokumentacji. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów jest kluczowe w celu skutecznego reprezentowania swoich interesów i zapewnienia solidnej podstawy dla roszczeń.

W Twoim imieniu podejmujemy negocjacje z ubezpieczycielem wypłacającym rentę, dążąc do uzyskania jak najwyższej możliwej kwoty waloryzacji lub kapitalizacji. Naszym celem jest maksymalne zabezpieczenie Twoich interesów i uzyskanie sprawiedliwego świadczenia, zgodnego z Twoimi potrzebami.