Renta Powypadkowa

KANCELARIA EUROKASS BIELSKO BIAŁA

Renta Powypadkowa

  • Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy lub gospodarstwie rolnym?
  • Częściowo lub całkowicie utraciłeś zdolność do pracy?
  • Wymagasz opieki lub/i rehabilitacji?
  • Twoja sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu?

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania najprawdopodobniej możemy Ci pomóc w uzyskaniu renty powypadkowej.

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację oraz dokumenty

PARTNERZY KANCELARII EUROKASS.pl
Fundacja Votum logo partner
#Eksperci w pomaganiu

Renta powypadkowa – dla kogo?

Świadczenia rentowe należą się osobom, które na skutek wypadku doznały obrażeń ciała i jednocześnie utraciły całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej (renta z tytułu niezdolności do pracy) lub jeżeli zwiększyły się ich potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość (renta z tytułu zwiększonych potrzeb).

Renta jest szczególnym rodzajem odszkodowania po wypadku, które wypłacane jest cyklicznie aż do momentu, kiedy występują podstawy do jej wypłacania. Jej zadaniem jest zadośćuczynienie strat powstałych na skutek wypadku – utraconych możliwości zarobkowych czy kosztów opieki i leczenia.

Odtwórz wideo
ponad 15 lat doświadczenia

Czy wiesz Kiedy Tobie lub bliskiej Ci osobie należy się renta?

  • Czy zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy lub gospodarstwie rolnym?
  • Czy częściowo lub całkowicie utraciłeś zdolność do pracy?
  • Czy wymagasz opieki lub/i rehabilitacji?
  • Czy woja sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu?

Gdy odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania najprawdopodobniej możemy Ci pomóc w uzyskaniu renty powypadkowej.

Ważna informacja – renta po wypadku nie dotyczy tylko osób, które na skutek wypadku stały się niezdolne do samodzielnej egzystencji. Świadczenie przysługuje wszystkim poszkodowanym, którzy na skutek dolegliwości powypadkowych nie są w stanie samodzielnie wykonywać codziennych czynności. Świadczenie dotyczy również osób lżej poszkodowanych, którzy mają problem z wykonywaniem cięższych prac domowych (np. przynoszenie opału czy cięższe zakupy). W takich sytuacjach, podobnie jak i w przypadku osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji występuje konieczność sprawowania pomocy i opieki, inny będzie jedynie jej wymiar.

POMOC KANCELARII EUROKASS

Co zapewniamy?

Jeśli nie jesteś pewien, czy waloryzacja/kapitalizacja Twojej renty jest możliwa i w jaki sposób sprawnie ją przeprowadzić i uzyskać:

Weryfikacje aktualnej wysokości wypłacanej renty. Doświadczeni eksperci sprawdzą, czy możliwe jest podniesienie otrzymanej renty na podstawie udostępnionych dokumentów.

Aby skutecznie dochodzić swych praw należy przedstawić całą kompletną dokumentacje.

W Twoim imieniu prowadzimy negocjacje z ubezpieczycielem wypłacającym rentę, aby uzyskać maksymalną możliwą kwotę waloryzacji/kapitalizacji.