KAPITALIZACJA RENT

KANCELARIA EUROKASS BIELSKO BIAŁA

Kapitalizacja Renty

Kapitalizacja renty stwarza przed osobą poszkodowaną możliwość zamiany cyklicznie przyznawanych świadczeń na jednorazowe odszkodowanie. 

Aby móc skapitalizować rentę należy podać ważny powód, który uzasadnia zrzeczenie się dalszych wypłat okresowych na rzecz jednej, dużej kwoty odszkodowania.

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację oraz dokumenty

PARTNERZY KANCELARII EUROKASS.pl
Fundacja Votum logo partner
szansa na twoje nowe życie

Kapitalizacja renty

Kapitalizacja renty stwarza przed osobą poszkodowaną możliwość zamiany cyklicznie przyznawanych świadczeń na jednorazowe odszkodowanie. Aby móc ją uzyskać należy podać ważny powód, który uzasadnia zrzeczenie się dalszych wypłat okresowych na rzecz jednej, dużej kwoty odszkodowania.

Ważne aby pamiętać, iż ustalenie odpowiedniej wysokości jednorazowej wypłaty nie jest czynnością łatwą, a tym bardziej nie sprowadza się jedynie do matematycznego iloczynu wysokości obecnej renty i przyjętej ilości lat. Dlatego w tym zakresie warto skorzystać z usług ekspertów Eurokass – profesjonalnego pełnomocnika, który w sposób kompetentny przeprowadzi negocjacje z ubezpieczycielem. Uwzględni wszystkie okoliczności sytuacji powypadkowej poszkodowanego i zmieniających się wskaźników ekonomicznych. A przede wszystkim oceni, czy dotychczas przyznana renta powinna być najpierw zwaloryzowana, a dopiero potem skapitalizowana.

POMOC KANCELARII EUROKASS

Co zapewniamy?

Jeśli nie jesteś pewien, czy waloryzacja/kapitalizacja Twojej renty jest możliwa i w jaki sposób sprawnie ją przeprowadzić i uzyskać:

Weryfikacje aktualnej wysokości wypłacanej renty. Doświadczeni eksperci sprawdzą, czy możliwe jest podniesienie otrzymanej renty na podstawie udostępnionych dokumentów.

Aby skutecznie dochodzić swych praw należy przedstawić całą kompletną dokumentacje.

W Twoim imieniu prowadzimy negocjacje z ubezpieczycielem wypłacającym rentę, aby uzyskać maksymalną możliwą kwotę waloryzacji/kapitalizacji.